ការពិសោធធ្វើឱ្យយើងមានបម្រុងប្រយ័ត្ន និងផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការបង្កើតថ្មី!

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ និងសម្បូរបែប ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ តាមបែបខ្មែរ-អាមេរិកាំង ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្របតាមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយបច្ចុប្បន្នមាន ១០សាខា ក្នុងនោះ ៨សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងមាន ១សាខានៅខេត្តសៀមរាប រីឯ ១សាខាទៀតស្ថិតនៅខេត្តតាកែវ។

ព័ត៌មានបន្ថែម : ០១១ ៣៨៨ ៨៦៨/០៩៣ ២១៧ ២១៧

ទស្សនាវីដេអូលើ YouTube: https://youtu.be/bYvwAIfj63I

Subscribe Telegram Channels:

American Intercon School (AIS): https://t.me/AmericanInterconSchool

American Intercon School (AIS) Location:

AIS Choam Chao

https://goo.gl/maps/NLiaVnGjUwPv69jaA

#MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #student #studentlife #campus #KH #contest #science #lab #it #electric #machine #create #newthings #idea